PIES:
Wartości referencyjne morfologii psa:
RBC, Ery (liczba krwinek czerwonych) 5,5 - 8,0 [mln/mm3]
HBG, Hb (stężenie hemoglobiny) 12,0 - 18,0 [g/dl]
HCT, Ht (wskaźnik hematokrytowy) 37,0 - 55,0 [%]
MCV (średnia objetość krwinki czerwonej) 60,0 - 77,0 [fl]
MCH (średnia zawartość hemoglobiny w krwinkach czerwonych) 19 - 24 [pg]
MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej) 32 - 36 [g/dl]
WBC (liczba krwinek białych) 9,0 - 10,0 [tyś/mm3]
Rozmaz:
Zasadochłonne [%] 0
Kwasochłonne [%] 2 - 10
Pałeczkowate [%] 0 - 3
Segmentowane [%] 60 - 77
Limfocyty [%] 12 - 30
Monocyty [%] 3 - 10
PLT (liczba płytek krwi) 200 -580 [tyś./mm3]
Wartości referencyjne biochemiczne psa:
ALT (aminotransferaza alaninowa) 3 - 50 [U/l]
AST (aminotransferaza asparaginowa) 1 - 37 [U/l]
ALP (fosfataza zasadowa) 20 - 155 [U/l]
AMYL (amylaza) 388 - 1800 [U/l]
GGTP (gamma glutamylotranspeptydaza) 5 - 25 [U/l]
ALB (albuminy) 3,3 - 5,6 [g/dl]
TPP (białko całkowite) 5,5 - 7,0 [g/dl]
Bilirubina całkowita 0,0 - 0,2 [mg/dl]
Mocznik 20 - 45 [mg/dl]
Kreatynina 1,0 - 1,7 [mg/dl]
Glukoza 70 -126 [mg/dl]
Fosfor 1,35 - 2,87 [mmol/l]
Wapń 2,25 - 3 [mmol/l]
Magnez 0,7 - 1,19 [mmol/l]
Potas 4,1 - 5,4 [mmol/l]
Sód 139 - 156,5 [mmol/l]
Cholesterol 127 - 360 [mg/dl]
Lipaza 268 - 1769 [U/l]
BUN 1,49 - 3,49 [mmol/l]
Żelazo 16,8 - 21,8 [umol/l]
Wartości referencyjne moczu psa:
Dobowa ilość 0,1 - 2,0 l
Barwa słomkowa do żółtej
Gęstość (ciężar właściwy) 1,016 - 1,045
Odczyn <6 pH
Białko (nie powinno być wcale) nieobecne
Hemoglobina (nie powinno być wcale) nieobecna
Bilirubina (nie powinno być wcale) nieobecna
Urobilinogen (niewielki ilości określa się) w normie
Glukoza (nie powinno być wcale) nieobecna
Związki ketonowe mogą występować w śladowych ilościach, określa się to w normie
Osad:
nabłonki płaskie pojedyncze w polu widzenia (1-2) poj.w p.w
krwinki białe pojedyncze w polu widzenia (1-2) poj.w p.w
Krwinki czerwone pojedyncze w polu widzenia (świeże-nie wyługowane)
Bakterie interpretacja zależy od metody pobrania, czasu od pobrania do badania
KOT:
Wartości referencyjne morfologii kota:
RBC, Ery (liczba krwinek czerwonych) 6,5 - 10,0 [mln/mm3]
HBG, Hb (stężenie hemoglobiny) 8,0 - 15,0 [g/dl]
HCT, Ht (wskaźnik hematokrytowy) 24,0 - 45,0 [%]
MCV (średnia objetość krwinki czerwonej) 39 - 55 [fl]
MCH (średnia zawartość hemoglobiny w krwinkach czerwonych) 13 - 17 [pg]
MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej) 30 - 36 [g/dl]
WBC (liczba krwinek białych) 10,0 - 15,0 [tyś/mm3]
Rozmaz:
Zasadochłonne [%] 0
Kwasochłonne [%] 2 - 12
Pałeczkowate [%] 0 - 3
Segmentowane [%] 35 - 75
Limfocyty [%] 20 - 55
Monocyty [%] 1 - 4
PLT (liczba płytek krwi) 100 - 400 [tyś./mm3]
Wartości referencyjne biochemiczne kota:
ALT (aminotransferaza alaninowa) 20 - 107 [U/l]
AST (aminotransferaza asparaginowa) 6 - 44 [U/l]
ALP (fosfataza zasadowa) 23 - 107 [U/l]
AMYL (amylaza) 433 - 1248 [U/l]
ALB (albuminy) 2,7 - 3,9 [g/dl]
TPP (białko całkowite) 6,0 - 8,3 [g/dl]
Bilirubina całkowita 0,0 - 0,7 [mg/dl]
Mocznik 28 - 64 [mg/dl]
Kreatynina 0,5 - 2,7 [mg/dl]
Glukoza 78 - 155 [mg/dl]
Fosfor 0,74 - 2,23 [mmol/l]
Wapń 1,4 - 3,03 [mmol/l]
Magnez 0,82 - 2,21 [mmol/l]
Potas 3,7 - 6,8 [mmol/l]
Sód 138 - 155 [mmol/l]
Cholesterol 34,8 - 54,2[mg/dl]
BUN 2,16 - 4,98 [mmol/l]
Wartości referencyjne moczu kota:
Dobowa ilość 0,04 - 0,25 l
Barwa słomkowa do żółtej
Gęstość (ciężar właściwy) 1,025 - 1,060
Odczyn < 6 pH
Białko (nie powinno być wcale) nieobecne
Hemoglobina (nie powinno być wcale) nieobecna
Bilirubina (nie powinno być wcale) nieobecna
Urobilinogen (niewielki ilości określa się) w normie
Glukoza (nie powinno być wcale) nieobecna
Związki ketonowe mogą występować w śladowych ilościach, określa się to w normie
Osad:
nabłonki płaskie pojedyncze w polu widzenia (1-2) poj.w p.w
krwinki białe pojedyncze w polu widzenia (1-2) poj.w p.w
Krwinki czerwone pojedyncze w polu widzenia (świeże-nie wyługowane)
Bakterie interpretacja zależy od metody pobrania, czasu od pobrania do badania

Lek. wet.Jakub Borkowski

tel. (77) 483 87 78

kom. 601 066 999Nasze zwierzaki